Aktuell sind 18 Gäste und keine Mitglieder online

Dr. Hamer levele az alábbi témáról: A normál zenei A hang eredetileg 432 Hz-es

Az igazi zenei normál „A“ alaphang eredetileg 432 Hz-en szól

Ezt 1939-ben minden országban 440 Hz-re módosították, sőt, New Yorkban 446 Hz-re.

Az emberek éneke ősidők óta normál zenei A hangon történik, ami mindig 432 hertzen szól. A normál A hangon (432 Hz) természetesnek érezzük az éneket. Más hangon természetellenesnek érezzük, nincs hangzása. A természetes hangunkon a 3-as hangról a 4-es hangra, valamint a 7-es hangról a 8-as hangra mindig csak egy fél hangot kell ugrani attól függetlenül, hogy a C, a D vagy az E hangon kezdjük, mindig jól énekeljük. 

A régi zeneszerző mestereink Bach, Haydn, Händel, Beethoven, Mozart, Brahms stb. majdnem mindenki a normál zenei A hangon, 432 Hz-en komponáltak. Ez volt a normális. 

1939-ben, közvetlenül a 2. világháború előtt állítólag – nem tudni miért – az összes zsidó-angol ügynök, XII. Pius pápa, a római zsidó Rothschild bankigazgató fia, Roosevelt, Hitler, Stalin, a két angol Tavistock ügynök, Churchill, Franco és Mussolini hirtelen egy közös döntéssel a normál A hangot az abszolút természetellenes 440 hz-re váltotta, egyértelműen azért, hogy a zene harmóniájának érzékelését megszüntesse az agyunkban, és hogy agressziót keltsen feltehetően a háborúhoz, mely a német nép ellen irányult. Az a 8 hertznyi módosítás körülbelül egynegyed hang különbséget jelent (magasabb).

Emiatt minden kezdőhang ¼ hanggal magasabb, így a természetes félhangkülönbségek E hangról F hangra és H hangról C hangra számunkra természetellenesek lettek. A nagy mestereink forognának a sírjaikban, ha hallanák gyönyörű szerzeményeiket ezzel a szörnyű hangzással.

Furcsa mód eddig csaknem minden zenész együttműködött ebben, mintha csak ez lenne a normális.

Ez a zűrzavar akkor teljesedett ki, amikor 1939-ben az összes hangszert áthangolták 440 hertzes A zenei hangra, az új hangszereket már így készültek. A hegedűt, csellót vagy zongorát könnyen át lehet hangolni 432 hertzről 440-re, ha a húrokat egy kicsit jobban megfeszítjük, de a fúvós hangszereknél, fuvolánál, kürtnél, trombitánál és a többinél ez már nem lehetséges. Mivel általában a hangszerek adják a normál zenei A hangot, amit az énekeseknek például az operában kapnak, ennek eredményeképpen egy teljesen mű hangszer/ének-saláta keletkezik. A gyakorlott zenei fül számára ez borzongató. A legtöbb zenész mégis azt mondja, hogy nem hallják, nem érzékelik így. Sőt, állítólag még az ún. abszolút hallással rendelkezők sem észlelnek semmit.

Kedves barátaim!

Az Én diákleánykám c. dalt (Mein Studentenmädchen), Odin főisten archaikus varázsmelódiáját is feltétlenül a 432 hertzes zenei A hangon kellene énekelni és hallgatni. Most újra elénekeltem a varázséneket a 432 hertzes zenei A hangon, mert úgy gondolom, hogy ettől erősödik majd a hatása.

Vajon miért akart az a 15 zsidó karnagy az Én diákleánykám partitúráján változtatni, mielőtt elkészítik a felvételt? Hogy „javítsanak rajta“? Ezt szigorúan megtiltottam, mert akkor az Én diákleánykám varázsereje gyengült volna. Nyilvánvalóan különösen aggódnak a rabbik, a zsidók közti egyetlen nemzőképes egyének amiatt, hogy gyermekeik, a körülmetélt újszülöttek az Én diákleánykámmal megoldhatnák a „körülmetélés-konstellációjukat“ és egyenrangúvá válhatnának velük. Ez nagyon is valószínű. Abban az esetben a rabbik rabszolgái, a körülmetélt és konstellált zsidók 99%-a szabad lehetne, egyenrangú emberekké válhatna a rabbikkal, az apjukkal. Ez lerombolná, úgy is mondhatnánk, hogy germanizálná, ill. felszabadítaná a zsidóság teljes értékrendjét, amit a rabbik semmi esetre sem akarják, hogy megtörténjen! Ezért küzdenek makacsul a (germán) szabadság ellen. Világszerte csakis a rabbik és a milliárdos tőke „egyviláguralma“ létezhet a rabszolgák felett, akikhez hozzátartoznak a körülmetélt zsidó rabszolgák. 

Nos, az a helyzet, hogy ennek az Odin főisten archaikus, énekben elhangzó varázsmelódiájának bizonyítottan olyan terápiás varázshatása van, ami egyetlen egy vallásról sem mondható el a világon. Ezt a varázshatást időközben már több száz esetben bebizonyítottam. Nem tévedünk nagyot, ha elgondoljuk, hogy a rabbik ősrégi kívánsága volt, és a zsidó császárok, Augustus Ceasar, Drusus Caesar, Tiberius Caesar és Germanicus Caesar és az összes zsidó uralkodó (Caesarius = Circumcisus = körülmetélt) utasítására a teljes germán nép a legnagyobb keménységgel és brutalitással mind az utolsó szálig történő kiirtása. Julius Ceasar ezt tette a gallokkal, Augustus Ceasar pedig a spanyolokkal. Ismeretes azonban, hogy mindezt a germánok népi hősünk, Arminius (germán neve Sigurd?) vezetésével négy ütközet alatt vívott elkeseredett védelmi harcával az utolsó percben meghiúsította.

Miután a 30 éves háborúban a német lakosság 2/3-át kiirtották, befejeződhetett az inkvizíciós terror is. Gondoljunk csak a zsidó-angol ügynökök 2. világháborújához, az előre megtervezett drezdai bombatámadására, a Morgentau-tervre és a rheinwieseni hadifoglyok meggyilkolására (2 millió? 10 millió? 20 millió?), melynek célja a német nép kiirtása volt.

A zsidó onkológusok által végrehajtott legutóbbi kiirtási manőver most zajlik, a 36 millió áldozatot követelő kemó- és morfiumterápia, míg Izraelben 33 éve kvázi egyetlen beteg sem hal meg már rákban, mert mindenkit a Germán Gyógytudomány szerint kezelnek.

Felvetődik a kérdés, vajon mi az oka annak, hogy a rabbik évezredek óta gyűlölik a németeket. Lehetséges, hogy Odin főisten varázséneke volt az, ami talán már a germán filiszteusok idején a legyőzöttség érzését keltette bennük? A legnagyobb germán isten (természettudományosan) megismételhető mágiájával szemben a zsidók semmit nem tudtak szembeállítani, ez lehetett a féltékenység oka. 

Jelenleg az összes tömeggyilkos meg van átkozva, és ettől megszabadulni soha nem fognak!

Lehet, hogy Odin főisten varázséneke segítette hozzá a germánokat ahhoz, hogy legyőzzék zsidó császári uralkodók tízszeres túlerővel bíró, állukig felfegyverzett zsidó római idegenlégiós hadseregeit és megvédjék szabadságukat?

Lehet, hogy a rabbik mindig is érezték és rettegtek Odin főisten varázsénekétől, ami olyan, mint az Én diákleánykám ősi varázsmelódiája?

Kausch Georg, történész azt írja: „Az Én diákleánykámba beleremeg majd a világ.“ Mire gondolt? Valószínűleg ugyanarra, amit én, germán teológusként: Az izraeliták már a filiszteusok óta tudták, hogy a germán filiszteusok képesek voltak elénekelni Odin főistenük olyannyira ellenállhatatlan varázsénekét.

A zsidó császárok megijedtek a varázsénektől, amellyel a germánok képesek voltak legyőzni egy, mint említettem, tízszer akkora és sokkal jobban felfegyverzett hadsereget. Azóta minden igyekezetükkel Odint, a Jahwe (= római Jove), a rettenetesnél is nagyobb istent akarják elpusztítani annak népével együtt.

A 4. alkalommal ez most majdnem sikerült nekik: két zsidó ügynökcsalással, folyamatos megszállással, kemoterápiával, morfiummal és a multikultúrájukkal.

Becslés szerint sok millió Én diákleánykám kering már világszerte, melyeket már nem lehet visszahozni, bármennyire is gyűlölik és küzdenek ellene a rabbik.

Szülők Lengyelországtól a kanadai Torontóig már most követelik, hogy az oktatás teljes időtartama alatt szóljon az iskolákban az Én diákleánykám, különösen a sérült gyermekek iskoláiban!

Már most beleremegett a világ!

Különös:

Időközben az egész világon hallgatják az Én diákleánykámat és Izrael kormánya már 9 évvel ezelőtt hivatalosan elismerte a Germán Gyógytudomány helytállóságát Joav Merrick rabbi, professzor, kormánytag munkájával, viszont az emberiség történetének két legnagyobb felfedezésének (tudományos és tudományos-terápiás) felfedezőjét élete végéig eltiltatta munkájának gyakorlásától, a zsidó rendszersajtó pedig továbbra is gyűlölködő, uszító rágalmakkal üldözi őt.

Még egy rövid megjegyzés a 432 hertzes verzióhoz:

Ezzel a verzióval még nem szereztünk tapasztalatokat, de most kvázi egy tömegkísérletet indítunk el.

Profi zenészek a 440 hertzes felvételt brilliánsabbnak (= agresszívebb) gondolják. Pedig a 432 hertzes természetesebb és gyengédebb. Ha hangszeres kíséret nélkül elénekelünk egy kis dalt, mint például a „Tavaszi szél vizet áraszt…“ akkor azt ösztönösen mintig a 432 hertzes normál A hangon tesszük.

Itt nem az kérdés, hogy esztétikus-e vagy hogy megfelel-e a zenei ízlésnek, itt csak a terápiás hatásról van szó. Úgy gondolom, hogy a természetes 432 hertzes verzió még sokkal hatásosabb. Ez ¼ hanggal mélyebb, mint a 440-es. De ezt eldönthetitek ti magatok, mert most már 3 verzió közül lehet választani.

Ryke Geerd Hamer

U.i.: Időközben kiszabadult a dzsin a palackból, ahogy mondani szokták. Az emberek, mert világszerte már 20-30 millióan hallhatták és hallgatják a 440 hertzes verziót, lelkesen keresik a dupla hatású 432 hertzes verziót. Izzik a weboldalunk, ahonnan ingyenesen letölthető. Eredeti csomagolásban 8 Euróért megrendelhető a www.amici-di-dirk.comweboldalról és ugyanitt az új Mein Studentenmädchen c. könyv 720 oldalas, 2. kiadása is megrendelhető 49,- Euróért. Hozzáértő barátaink és betegeink már több hozzászólást küldtek a 432 hertzes verzióról. Mindenki a legnagyobb elismeréssel beszél róla, szerintük a 432 Hz-es nemcsak sokkal gyengédebb és kellemesebb hangzású, hanem terápiás szempontból is sokkal hatásosabb. Pontosan ez az, amit annyira kívántam betegeimnek. Ez azt jelenti tehát, hogy a 440 hertzes verzióval szemben a megismételhető terápiás hatás hatásosabb. Ez egy csodálatosan új hír, ami miatt a mester ismét ujjonghat örömében!